Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με:

Διοργάνωση

Στίλπωνος Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ 54636, Ελλάδα-Greece
E-mail: et.pathologias@hotmail.com
Tηλ.: 2313303480
Fax.: 2310994773

Οργάνωση - Γραμματεία

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Tηλ.: 210 6048 260
Fax: 210 6047 457
E-mail: alebesi@free-spirit.gr
Web site: www.free-spirit.gr