Πληροφορίες Διαμονής

Ξενοδοχείο Grand Palace, 5* (Συνεδριακό Ξενοδοχείο)

Τύπος Δωματίου

Κόστος Διαμονής

Μονόκλινο με πρωινό

€ 140,00 / διανυκτέρευση

Ξενοδοχείο Electra Palace, 5*

Τύπος Δωματίου

Κόστος Διαμονής

Μονόκλινο με πρωινό

€ 150,00 / διανυκτέρευση

Ξενοδοχείο Τhe Met, 5*

Τύπος Δωματίου

Κόστος Διαμονής

Μονόκλινο με πρωινό

€ 150,00 / διανυκτέρευση

Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, 5*

Τύπος Δωματίου

Κόστος Διαμονής

Μονόκλινο με πρωινό

€ 150,00 / διανυκτέρευση

Ξενοδοχείο Excelsior, 5*

Τύπος Δωματίου

Κόστος Διαμονής

Μονόκλινο με πρωινό

€ 150,00 / διανυκτέρευση

Ξενοδοχείο Daios, 5*

Τύπος Δωματίου

Κόστος Διαμονής

Μονόκλινο με πρωινό

€ 150,00 / διανυκτέρευση

Ξενοδοχείο City, 4*

Τύπος Δωματίου

Κόστος Διαμονής

Μονόκλινο με πρωινό

€ 125,00 διανυκτέρευση

Ξενοδοχείο Imperial Palace, 4*

Τύπος Δωματίου

Κόστος Διαμονής

Μονόκλινο με πρωινό

€ 120,00 διανυκτέρευση

Φιλοξενία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Ξενοδοχείο GRAND PALACE 5* 140,00 €


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE 5* 150,00 €
Ξενοδοχείο THE MET 5* 150,00 €
Ξενοδοχείο MEDITERRANEAN PALACE 5* 150,00 €
Ξενοδοχείο EXCELSIOR 5* 150,00 €
Ξενοδοχείο DAIOS 5* 150,00 €
Ξενοδοχείο CITY 4* 125,00 €
Ξενοδοχείο IMPERIAL PALACE 4* 120,00 €

Σημειώσεις:
α) Το κόστος περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους.
β) Ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Σ.Φ.Ε.Ε. εξαιρούνται οι Πρόεδροι και οι Ομιλητές.