Δ.Σ. - Επιτροπές

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Π.Ε.
Πρόεδρος Μαλτέζος Ευστράτιος
Α΄ Αντιπρόεδρος Χατζητόλιος Απόστολος
Β΄ Αντιπρόεδρος Νταλέκος Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας Παπάζογλου Δημήτριος
Ταμίας Σαββόπουλος Χρήστος
Μέλη Λιάμης Γεώργιος
Κούτρας Χρήστος
Μυλωνάς Στέφανος
Σκούτας Δημήτριος

Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Ε.Π.Ε.
Πρόεδρος Τούλης Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος Χατζητόλιος Απόστολος
Γενικός Γραμματέας Κωτούλας Σόλων
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Χαλβατσιώτης Παναγιώτης
Ταμίας Βήτος Δημήτριος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων,
Τύπου & Ενημέρωσης
Κόκκινος Σπυρίδων
Υπεύθυνος Διοικητικών
& Νομικών θεμάτων
Ντουράκης Σπυρίδων
Υπεύθυνος Εκδηλώσεων
& Κινητοποίησης
Πυρπασόπουλος Μάριος
Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών
& Διεθνών Σχέσεων
Γκίκας Αχιλλέας