Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Συνεδρίου

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με διεθνή συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί στις 22-26 Φεβρουαρίου 2017.

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Grand Palace
Μοναστηρίου 305, 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 549000
www.grandhotelpalace.gr

Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Έκθεση Συνεδρίου

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων προϊόντων, καθώς και ιατρικού εξοπλισμού.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

www.imsgcongress2017.gr

Κονκάρδες Συνεδρίου (Badges)

Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους, όσο και στην έκθεση καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από τη συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.M.S., του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

Μοριοδότηση

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας για τη μοριοδότηση, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την U.E.M.S. (Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε Σύνεδρος (Iατρός) ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δε μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των Συνέδρων.

Εργασίες - Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ *

Α΄ Περίοδος Β΄ Περίοδος
10/2016 - 21/11/2016 22/11/2016 - on site
Μέλη Ε.Π.Ε.** - Ε.Ε.Π.Ε. 90,00 € 120,00 €
Ειδικευμένοι 110,00 € 140,00 €
Ειδικευόμενοι 50,00 € 60,00 €
Λοιποί επαγγελματίες υγείας (Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Διατροφολόγοι κ.τ.λ.) 20,00 € 20,00 €
Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ

*Στο κόστος κάθε πληρωμένης εγγραφής συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση ενός Κλινικού Φροντιστηρίου της επιλογής του Συνέδρου. Ο μέγιστος αριθμός παρακολούθησης κάθε Κλινικού Φροντιστηρίου είναι 30 άτομα / φροντιστήριο. Για τη συμπλήρωση του παραπάνω αριθμού θα τηρηθεί αυστηρή προτεραιότητα βάσει του Δελτίου Εγγραφής. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι σύνεδροι της κατηγορίας «Λοιποί επαγγελματίες υγείας», οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον το ποσό των 20,00 € για να παρακολουθήσουν το Κλινικό Φροντιστήριο της επιλογής τους.

**Οι παραπάνω τιμές αφορούν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Π.Ε.

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση του Συνεδρίου
  • Έντυπο υλικό του Συνεδρίου
  • Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
  • Βεβαίωση και Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δέκα (10) Κλινικά Φροντιστήρια. Το κόστος εγγραφής ανά φροντιστήριο ανέρχεται στο ποσό των 40,00 € και ισχύουν όσα αναγράφονται στην παράγραφο «Εγγραφές». Η εγγραφή στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση παρακολούθησης του Φροντιστηρίου. Η Οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης κάποιου φροντιστηρίου σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

ΘΕΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ