Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ *

Α΄ Περίοδος Β΄ Περίοδος
10/2016 - 21/11/2016 22/11/2016 - on site
Μέλη Ε.Π.Ε.** - Ε.Ε.Π.Ε. 90,00 € 120,00 €
Ειδικευμένοι 110,00 € 140,00 €
Ειδικευόμενοι 50,00 € 60,00 €
Λοιποί επαγγελματίες υγείας (Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Διατροφολόγοι κ.τ.λ.) 20,00 € 20,00 €
Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ

*Στο κόστος κάθε πληρωμένης εγγραφής συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση ενός Κλινικού Φροντιστηρίου της επιλογής του Συνέδρου. Ο μέγιστος αριθμός παρακολούθησης κάθε Κλινικού Φροντιστηρίου είναι 30 άτομα / φροντιστήριο. Για τη συμπλήρωση του παραπάνω αριθμού θα τηρηθεί αυστηρή προτεραιότητα βάσει του Δελτίου Εγγραφής. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι σύνεδροι της κατηγορίας «Λοιποί επαγγελματίες υγείας», οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον το ποσό των 20,00 € για να παρακολουθήσουν το Κλινικό Φροντιστήριο της επιλογής τους.

**Οι παραπάνω τιμές αφορούν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Π.Ε.

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση του Συνεδρίου
  • Έντυπο υλικό του Συνεδρίου
  • Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
  • Βεβαίωση και Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δέκα (10) Κλινικά Φροντιστήρια. Το κόστος εγγραφής ανά φροντιστήριο ανέρχεται στο ποσό των 40,00 € και ισχύουν όσα αναγράφονται στην παράγραφο «Εγγραφές». Η εγγραφή στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση παρακολούθησης του Φροντιστηρίου. Η Οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης κάποιου φροντιστηρίου σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

ΘΕΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ