Δελτίο Εγγραφής

Οι εγγραφές πλέον μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο onsite στη γραμματεία του Συνεδρίου.